Soutěže

Zlatý list 2015  

Zeměpisná olympiáda - školní kolo

Téma pro 6. ročník byla Země ve vesmíru, mapa, atlas, litosféra, hydrosféra. Nejlepší z naší třídy i na celé škole z šestého ročníku byla Simona Hegarová

Zlatý list 2016 

Zeměpisná olympiáda - Školní kolo

Školního kola zeměpisné olympiády 16.2.2017 se zúčastnili žáci 2. stupně. Téma bylo: Asie, mapa.

8.roč. - 1.S.Hegarová 8.B,2. V.Koutný 8.A,3. D.Dušánková 8.A